Makine Teknolojileri

06.03.2013 3517

HAYAL ETTİĞİNİZ YERDESİNİZ...

 

HOŞ GELDİNİZ...

Geleceğimizin teminatı ve güvencesi olan sevgili gençlerimiz; öğrenmeye açık, sürekli çalışan, araştıran, kendini geliştiren ve geleceği birlikte tasarlayacağımız asıl zenginlik kaynağımız olan sevgili gençlerimiz, öğrencilerimiz; Makine Teknolojisi Alanına Hoş Geldiniz.

Sizler, deneyimli öğretmen kadrosu, modern fiziksel altyapısı ve yenilikçi eğitim anlayışı ile çağdaş eğitim öğretim hizmeti sunan okulumuzun en köklü bölümlerinden, makine teknolojisi alanına yerleşme başarısı gösterdiniz sizleri içtenlikle kutluyorum.

Öğrencilerimize nitelikli işgücü ihtiyacına çözüm olacak; çağın koşullarına sektörün talepleri ve ihtiyaçlarına göre meslekî bilgi, beceri, tavır ve davranış yeterlilikleri kazandırmanın yanı sıra; siz değerli öğrencilerimizi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda gerçek hayata ve yükseköğretime hazırlamak temel hedefimizdir.

         Bu temel hedefin gerçekleşmesi için de öğrencilerimizin çağdaş, yenilikçi, dinamik ve en önemlisi de sorgulayan ve düşünen bireyler olmalarını arzuluyoruz. Geleceğe açılan kapıdan hep birlikte daha iyiye daha güzele yapacağımız yolculukta sizlere başarı dolu mutlu bir gelecek diliyorum.

 

Saygı ve sevgilerle; ailemize hoş geldiniz...

 

 

 

 

                                                                       

HAKAN ÖZTÜRK

 

  Makine Teknolojisi Alan Şefi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİM "BENİM MESLEĞİM VAR" PROJESİ

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanlar birlikte yaşama ihtiyacı duymuşlar ve farklı toplumlar ve topluluklar oluşturmuşlardır. Bir toplumun oluşması için, o toplumu meydana getiren bireylerin bazı ortak yaşantıları paylaşmaları gerekir. Böylece tarih, kültür, din, dil gibi bazı ortak özellikleri bir kuşaktan diğer bir kuşağa taşırız. Bu özelliklerin aynı toplumu oluşturan bireyler tarafından paylaşılması ise aralarında kurdukları iletişim sonucunda gerçekleşebilir. İletişim aracılığı ile insanlar diğer insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini öğreniler.

Varoluşumuzdan itibaren insanlar bilgi alışverişinde bulunabilmek için, çok çeşitli yöntemler denemişlerdir. Toplumların uygarlık düzeyleri geliştikçe iletişim araçlarının çeşidi de artmıştır. Günümüzde teknolojik gelişmenin sağladığı imkanlar, iletişim araçlarını çok ileri bir düzeye ulaştırmıştır. Kitle iletişim araçlarının bir çoğu eğitim amaçlı kullanılabilmektedir. Bizde mesleki eğitimin önündeki engelleri; (mezun olan öğrencilerin işsiz kalması, sanayi kuruluşların kalifiye eleman ihtiyacı, okullara arasındaki eşitsizlikler, paydaşlar arasındaki iletişimsizlik, mesleki bıkkınlık, kendini yenilemeyen öğretmenler, vizyonsuz öğretmenler, vizyonsuz öğrenciler, eksik rehberlik, eksik istihdam, kalite algısındaki düşüş) Mesleki eğitim bünyesinde ki paydaşların; öğretmen, öğrenci, sanayi, üniversite ortak bir amaç doğrultusunda çalıştıkları fikir alış verişi yaptıkları iyi uygulamaları paylaştıkları süreçleri değerlendirebildikleri sürekli iletişim halinde bulundukları bir platformun oluşturulması ile çözmeyi amaçlamaktayız.


 

 

PROJE İLE KAZANIMLAR

-  Bilgi paylaşımının sağlanması,

-  Sorunlara ortak çözümler bulunması,

-  Sorunları ilgililere daha kolay aktarabilme,

-  Öğrencilerimize faydalı olabilecek onların ufuklarını açacak her türlü bil, belge ve dokumanı paylaşmak,

-  Öğrencilerimin istek ve beklentilerini anlamak,

-  Motivasyonu artırmak,

-  Paylaşımcı ruhu aşılamak,

-  Sürekli yenilenmek ve gelişmek,

-  Daha kaliteli ve kalıcı bir eğitim için gerekli dinamikleri oluşturmak,

-  Mezun olan öğrencileri izlemek,

-  Akıl hocalığı yapmak,

-  Kariyer hocalığı yapmak,

-  Sinerji yaratmak,

-  Etkin rehberlik yapmak,

-  Paydaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek,

-  Öğrencilerden ve paydaşlardan öğrenmek,

-  Öneri sistemi kurmak,

-  Eğitim faaliyetleri için finansal destek sağlamak,

-  İşbirlikleri sayesinde kamu fonlarından yararlanmak,

-  Okullara özel fonların akışını çoğaltmak,

-  Öğretmen ve öğrencilere endüstriyel tecrübe kazanma fırsatı sağlamak,

-  Pratik problemlere çözüm geliştirme fırsatı bulmak,

     -  Bölgesel gelişmeye katkıda bulunmak,

     -  Mezunlarına iş fırsatları oluşturmak,

     -  En son teknolojileri sürekli takip ederek yaşam boyu öğrenme ve araştırma yaklaşımını oluşturmak,

     -  Yeni teknoloji ve stratejik konularda derinlemesine çözümlemeler yapabilme imkanını sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

 

                       

      Ekrem ERLİĞ                    Ali BİNGÖL                Behçet ÖZTÜRK                Murat AYKAN                 Hakan ÖZTÜRK

 

 

 

          ALANIMIZDAN KARELER