Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı

13.04.2016 2599

   Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.

     Mobilya ve iç mekân tasarımı, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi sektörü olmuştur.

   Mobilya ve iç mekân tasarımı meslek alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilecek kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.

   Günümüzde meslekler, kendi alt dallarını oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadır. Bu değişimden mobilya ve iç mekân tasarımı alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur.

     Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlılığını artırıp estetik değeriyle yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.

     Türkiye'de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır.

     Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.

     Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Programı'nda;

1. Mobilya ve iç mekân ressamlığı

2. İç mekân ve mobilya teknolojisi

3. Mobilya süsleme sanatları

4. Mobilya iskeleti ve döşemesi

5. Ahşap doğrama teknolojisi dalları yer almaktadır.

     Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İŞKUR, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla iş birliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.

     Bu doğrultuda mobilya ve iç mekân tasarımı alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.

 

     Ayrıca bölümümüzde döner sermaye işletmesi olması,  bölümümüz üretimde oldukça ileri düzeye ulaşmıştır.ve uygulama alanı çok geniş bir yapıya sahiptir. Çalışanlara ekonomik yönden büyük avantajlar sunmaktadır. aynı zamanda piyasaya kalifiye eleman yetiştirmektedir.

     Bölümümüzde 5 öğretmen 1 tekniker 52 öğrencisi   bulunmaktadır..

 

MEZUN OLDUKTAN SONRA

1-İki yıllık Mobilya ve Dekorasyon, Ağaç işleri bölümlerine sınavsız geçiş yaparak Teknikerlik yeterliliğine sahip olabilme,

2-Büyük işletmelerde usta olarak çalışabilme yeterliliğine sahip olma,

3-Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.

4- Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

 

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALANINDA EĞİTİM VEREN  DÖRT YILLIK FAKÜLTELER

 1- İç Mimarlık

 2- Endüstri Ürünleri

 3- Endüstri Ürünler Tasarımı

 4- Orman Endüstri Mühendisliği

 5- Orman Mühendisliği

ALANIMIZIN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER